Trainingsrooster

Regels & Afspraken
  • Geen eten en drinken in de zaal! Alleen een bidon (met sportdop) gevuld met water.
  • Geen buitenschoenen in de zaal!
  • Luister altijd naar de instructies van de trainers/coaches.
  • Houdt de kleedkamers netjes. Geen etensresten of verpakkingen achterlaten. Deponeer in de prullebak.
  • Geen ballen dribbelen, gooien, etc in de kleedkamer.
  • Het is ten strengste verboden om te spelen met de plafondplaten!

Trainers: zowel voor als na de training altijd de kleedkamer controleren!

Bij gebreken, zo snel mogelijk melden bij de voorzitter via WhatsApp of via de mail voorzitter@bvgroningen.net.

Wanneer deze regels niet worden nageleefd, kan je worden geschorst voor trainingen en/of wedstrijden. In extreme gevallen kan je worden geroyeerd (uitgesloten van de vereniging).

Schade wordt altijd verhaald op dader(s). Mocht niet duidelijk worden wie de dader(s) is, dan wordt de schade verhaald op het team.

Adressen

Sporthal Europapark
Helperpark 306, 9723 ZA Groningen

Sporthal Gomarus College
Vondelpad 3, 9721 LX Groningen

Gymzaal Ossehoederstraat
Ossehoederstraat 1, 9742 TJ Groningen