DVHN: Zorgen over tekort sportzalen in Groningen

Bron: Auteur Frits Poelman voor Dagblad van het Noorden d.d. 11 januari 2019,

OPPOSITIE: SPORTCLUBS DE DUPE VAN SLECHT ONDERZOEK
De gemeenteraadsfracties van SP en 100% Groningen vragen zich af of er wel genoeg sportaccommodaties zijn.
Er is opnieuw kritiek op onderzoeksinformatie.

De gemeente houdt al jaren vol dat de capaciteit voldoende is. Sporthallen hebben een bezettingsggraad van rond 50 procent (alleen sporthal Vinkhuizen is met 73 procent een positieve uitschieter) en de sportzalen zitten rond 60 procent. Daar zit rek in, zou je zeggen.
Sportclubs en de gemeentelijke Sportkoepel wijzen echter al jaren op het tegendeel. In de gemeenteraad kwam het college van B en W er tot dusver mee weg, vooral omdat er een rapport aan de discussie over de capaciteit aan ten grondslag ligt: Vraag-aanbodanalyse 2016-2030 van het Utrechtse Mulier Instituut.

Volgens Marjet Woldhuis (100% Groningen) en Daan Brandenbarg (SP) van de twee oppositiepartijen is het tijd om dat rapport aan de kant te schuiven en een betere variant te bedenken. ,,Het Mulier Instituut gaat uit van landelijke leeftijdsgegevens, terwijl Groningen jonger en sportiever is dan gemiddeld. Het kijkt ook te weinig naar de
groeiwensen van de clubs.’’ Het rapport is volgens beide raadsleden vooral onwerkbaar omdat het niet duidelijk maakt op welke tijdstippen de sporthallen en sportzalen vol zitten of leegstaan. Sportclubs zitten niet te wachten op doordeweekse ochtenden, maar alleen voor voetbalvelden benoemen de onderzoekers piekmomenten. ,,Daardoor is ons niet duidelijk hoe groot de druk in de sportzalen op de avonduren is. Wij krijgen echter signalen dat de accommodaties dan te weinig ruimte bieden’’, schrijven ze in een brief aan het huidige college van B en W. Het duo wil ook weten of de Sportkoepel gelijk heeft dat er op jaarbasis 2 tot 3 miljoen euro meer naar de sport moet
om accommodaties op peil te houden.

Directe aanleiding voor de vragen is de sluiting van zowel het Corpushuis als sporthal De Wijert, en het gerucht dat de basketbalverenigingen Scylla en BVG niet terechtkunnen in het nieuwe sportcentrum Europapark. De avonduren zouden daar al vol zitten. Ze kunnen tot 1 juli in het Corpushuis blijven. Een deel van de BVG-teams traint tijdelijk in het Gomaruscollege. Dat is volgens de raadsleden ongeschikt voor wedstrijden. Op dit moment gebruikt heel Scylla nog het Corpushuis.

In de (oude) gemeente Groningen, waar het Mulier rapport over gaat,staan negen sporthallen (Beijum, Corpushuis (2), De Brug, De Wijert,Hoogkerk, Kardinge, Lewenborg, Selwerd en Vinkhuizen) en 38 openbare gymzalen. De studentensportorganisatie ACLO heeft een eigen sportcentrum. Naast de sporthal van het Gomarus College wordt
ook die van het Alfa College gebruikt door burgersportverenigingen.