Corona

 • Wedstrijden
 • Trainingen

Versie: 30-09-2020

Basisregels: de basisregels zoals vastgesteld door het RIVM blijven geldig.

 • Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.

Uitzonderingen op de 1,5 meter

 • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • De afstand tot kinderen t/m 12 jaar: onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • Personen t/m 17 jaar alleen onderling;
 • Personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter de sportbeoefening in de weg staat;
 • Personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover hij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

Teams: De teams melden zich bij de zaalwacht en krijgen een kleedkamer toegewezen. De teams betreden of verlaten de zaal via de middelste deur. Na de wedstrijd verlaten de teams zo snel mogelijk de zaal.

Toeschouwers: Alleen de zaalwachten van de thuisspelende teams en de chauffeurs van de tegenstanders (t/m U18) zijn welkom als toeschouwers. Chauffeurs van senioren teams zijn dus niet welkom. Zorg er wel voor dat het aantal chauffeurs zo beperkt mogelijk is! Bij binnenkomst handen desinfecteren en aanmelden via de QR code. De looproute voor bezoekers is linksaf de gang in om vervolgens via de meest linker deur de zaal te betreden. In de zaal 1,5 meter afstand houden en zoveel mogelijk blijven zitten. Verlaat de zaal direct na de wedstrijd via de meest rechter (achterste) deur, door kleedkamer 6, via de buitengang naar de buitendeur. Dit is ook de route van de zaal naar de kantine (docentenkamer) of toilet.

Kantine: vanaf 29-09-2020 voor de komende 3 weken gesloten. Er is geen koffie/thee. Neem dus eigen consumpties mee.

Corona-zaalwacht

Elk team mag gebruik maken van 3 zaalwachten om ervoor te zorgen dat iedereen zich houdt aan de voorschriften. Ook de zaalwachten mogen niet in de zaal zelf aanwezig zijn. Zij dienen bij de ingang of op de gang plaats te nemen (op 1,5m afstand). Daarnaast moeten de zaalwachten herkenbaar zijn, hiervoor liggen gele hesjes in de clubkast. Verdeel de taken: entree (streng deurbeleid), kleedkamers (schoonmaak, toegewezen kleedkamers) en zaal (schoonmaak, geen toeschouwers!).

 • Kleedkamers toewijzen (1 t/m 4) teams en scheidsrechters (5)
 • Koffie en thee zetten
 • Schoonmaken van de banken / tafels en stoelen na de wedstrijden
 • Schoonmaken wedstrijdtafel na de wedstrijd
 • Toezicht houden op de looproutes
 • De bezoekers (teams, ouders, scheidsrechters) opvangen bij de ingang en instrueren.

Versie: 09-09-2020

Basisregels: de basisregels zoals vastgesteld door het RIVM blijven geldig.

 • Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.

Ouders/verzorgers: vermijd zoveel mogelijk de sporthal. Zet uw kind af bij de sporthal en ga niet mee naar binnen. Het is niet toegestaan om te blijven kijken tijdens de trainingen.

Kom maximaal 10 minuten van te voren!

Het is handig om in sportkleding naar de sporthal te komen!

Binnenkomst:

 • Gebruik de desinfectie-zuil bij de ingang. Desinfecteer de handen goed!
 • Ga direct naar de toegewezen kleedkamer. 
 • Wacht in de kleedkamer totdat de trainer/coach jullie ophaalt uit de kleedkamer!
 • Douchen mag (t/m 17 jaar). Voor senioren wordt aangeraden om thuis te douchen/omkleden.

Tijdens trainingen:

 • Vermijd zoveel mogelijk contact met andere teams.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de trainer/coach.
 • Gebruik ALLEEN je eigen bidon. Drink niet rechtstreeks uit de kraan!

Na training:

 • Ga na de training direct naar de aangewezen kleedkamer.
 • Het is NIET toegestaan om in de sporthal te blijven hangen.
 • Douche en/of kleed je zo snel mogelijk om (t/m 17 jaar). Senioren wordt geadviseerd om thuis te douchen/omkleden. Verlaat daarna direct de sporthal.

De trainer/coach heeft van het bestuur het mandaat om leden te weigeren voor een training bij (vermoeden van) klachten. Daarnaast heeft de trainer onze steun bij het wegsturen van ouders/verzorgers die zich niet houden aan het corona protocol.

LET OP! Wanneer dit corona protocol niet wordt nageleefd, is het bestuur genoodzaakt om de trainingen te staken. We gaan er daarom uit vanuit dat iedereen snapt met welke uitdagingen we te maken hebben.