Leergeld of Jeugdsportfonds

Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan er hulp gevraagd worden via Leergeld of het Sportjeugdfonds. Op de websites van deze twee organisaties is alle informatie te vinden hoe dit aangevraagd kan worden.

Procedure
 1. Als ouder/verzorger doe je een aanvraag via de website van Leergeld of het Jeugdsportfonds of via een (vrijwillige) bemiddelaar die vaak op school of via de huisarts te vinden is.
  BVG kan geen aanvraag indienen via Leergeld of het Jeugdsportfonds.
 2. De bemiddelaar van Leergeld of het Jeugdsportfonds heeft enkele gegevens nodig zoals: naam sportclub, contributie, rekeningnummer en eventuele andere kosten.
  Vraag deze informatie aan via secretariaat@bvgroningen.net o.v.v. aanvraag Leergeld/Jeugdsportfonds
 3. Doorgaans ontvang je van Leergeld of het Jeugdsportfonds binnen 3 weken bericht of de aanvraag is goedgekeurd of niet. De financiële bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt op het rekeningnummer van BVG.
Belangrijk om te weten
 • Het kan zijn dat de contributie die betaald moet worden, hoger is dan het bedrag dat door Leergeld of het Jeugdsportfonds wordt betaald. De maximale vergoeding voor 2016 is €225. Het openstaande bedrag dient door de ouder/verzorger betaald te worden. De penningmeester maakt hiervoor een factuur op.
 • Ook als uw aanvraag via Leergeld of het Jeugdsportfonds NIET wordt goedgekeurd, blijft u verantwoordelijk voor de betaling van de contributie. In de meeste gevallen is er een betalingsregeling mogelijk, neem hiervoor contact op met onze penningmeester via penningmeester@bvgroningen.net.
 • Leergeld en het Jeugdsportfonds betalen 1 keer per kalenderjaar (januari t/m december). Een basketbalseizoen loopt anders namelijk van september t/m juni. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een aanvraag.
 • Een aanvraag via Leergeld of het Jeugdsportfonds wordt NIET automatisch verlengd. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een nieuwe aanvraag.
 • Leergeld en het Jeugdsportfonds betalen niet met terugwerkende kracht. Het is dus van belang dat u de aanvraag zo snel mogelijk indient. Het liefst voordat een speler lid wordt.
 • BVG is een sportorganisatie die geen winst maakt en met behulp van de contributie kan blijven bestaan. Het is dus van belang dat alle contributie betaald wordt.