Aanmelden

Aanmelden kan tegenwoordig heel eenvoudig en digitaal. Download het aanmeldfomulier. Vul deze volledig in en sla het formulier op. Zorg voor een duidelijke pasfoto van maximaal 1MB. Vul het onderstaande formulier in, upload je aanmeldformulier en pasfoto, en stuur hem op!

Ben je de afgelopen 5 jaar lid geweest van een andere vereniging? Zorg dan voor een schuldvrijverklaring van je oude vereniging. Neem hiervoor contact op met je oude vereniging.

Voor- en achternaam*
Email*
Aanmeldformulier*
Pasofoto (max. 1MB)*
Schuldvrij verklaring