Commissies

De uitvoerende taken binnen onze vereniging worden uitgevoerd door verschillende commissies. Elk commissie heeft haar eigen verantwoordelijkheden en legt verantwoording af bij het bestuur.

Technische commissie

De technische commissie is het technische hart van onze vereniging. Wij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het technische beleid en de uitvoering daarvan. We zorgen er onder andere voor dat de trainers en coaches worden aangesteld en we stimuleren en motiveren hen en onze spelers in het basketballen.

Het technische beleid van BVG is opgeschreven in het document ‘Wie kiest, wordt gekozen 2017-2022’. Dit beleid bevat onze fundamentals ‘Positief DWARS’. Het is hier te downloaden.

De TC bestaat uit:
Eddy, Eva, Gerwin (voorzitter), Jelmer en Herman

v.l.n.r: Herman, Eva, Gerwin, Jelmer, Eddy

Activiteiten commissie

De activiteiten commissie zorgen voor leuke evenementen gedurende het seizoen. Ze brengen onze leden bij elkaar en zorgen ervoor dat onze vereniging meer is dan alleen basketbal.

Wil jij iets betekenen voor de activiteiten commissie, mail naar secretariaat@bvgroningen.net.

Kantine Commissie

De kantine is een van de drukst bezochte plekken in de Oude ALO. De kantine commissie zorgt ervoor dat de kantine zo vaak mogelijk open is. Want sport gaat natuurlijk niet zonder ‘brandstof’.

Wil jij af en toe in de kantine staan? Loop eens gezellig langs en geef het aan bij de bar.

Scheidsrechter commissie

In oprichting. De commissie zal zorg dragen voor het opleiden en begeleiden van scheidsrechters.

Wil jij scheidsrechters opleiden, begeleiden of misschien helpen het plan vorm te geven? Mail naar secretariaat@bvgroningen.net.

Wedstrijd commissie

De wedstrijd commissie zorgt ervoor dat we elke week wedstrijden kunnen spelen. Daarnaast komen er wekelijks wijzigingsverzoeken binnen die afgehandeld dienen te worden.

Heb jij elke week ongeveer 1 uur de tijd en wil jij ons helpen zodat wij wedstrijden kunnen blijven spelen? Mail naar wedstrijden@bvgroningen.net.

Geef een reactie